Jak moc je Vám slovo logistika cizí

Tolik skloňované slovo v běžné mluvě! Tedy spíš v běžné mluvě manažerů, odběratelů a dodavatelů. Doprava a logistika patří dnes k běžnému označení toku informací, peněz, ale i výrobků mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel je jasný. Je to ten, který vyrábí a posílá své výrobky do světa. Odběratel je příjemce těchto výrobků ve světě, který je potřebuje dodat dále do obchodních řetězců. Náklady musí být co nejnižší, aby se výrobky na konci své cesty neprodražily. Kdopak by je pak koupil? Kterého spotřebitele by zajímalo, že jeho oblíbený výrobek podražil, protože pravidla přemístění pochybila?

Optimalizujte cestu svých výrobků k odběratelům

Pokud máte vlastní systém dodávek svého zboží, pak ho zkuste porovnat s nabídkou zkušených firem, které se přemísťováním zboží zabývají na profesionální úrovni. Zdali je Vaše zboží dodáváno za opravdu optimálních nákladů, zda nemáte na cestě nějaké zbytečné prodlevy, zda dojde Vaše zboží vždy neporušené, zda nemusíte častěji vyřizovat reklamace, které se týkají právě převozu. A tak dále. Jen to porovnejte a uvidíte, zda takových služeb nebude pro Vás lepší využít.

Jak moc je Vám slovo logistika cizí
4 (80%)1
336x280-nocnikosilky8-1429533436.jpg